Jobbe som frivillig på festivalen?

En festival trenger mange hender for å få alt til å gå i rundt. i tillegg til innleide vakter og nøkkelpersonell, trenger vi frivillige som kan gjøre en innsats der det trengs. Det er behov frivillige både før og under festivalen til rigging, dekorering og klargjøring, samt hjelp i billettsalg, matsalg, kjøkken, vakthold, renhold, parkering, omrigging av lyd og lys på scene, samt nedrigging og opprydding etter festivalen m.m.


Ønsker du å bidra litt på festivalen, så send oss en mail på tornescountryfestival@yahoo.com eller på SMS til Sturla på tlf 982 17 146 og fortell oss hva du ønsker å bidra med og når det passer best for deg. Vi legger opp til ca 4 timers vakter av gangen.


Som takk for hjelpen kan vi tilby fri adgang på den kvelden du ikke stiller som frivillig,  t-skjorte og en dugnadsfest i ettertid av festivalen:)